top of page

Vilkår og betingelser

Ved å kjøpe våre tjenester bekrefter du at du har lest og forstått følgende:

1.1 Vi skal så godt det går tilrettelegge trening etter hvert enkelt medlems ståsted og forutsetning. 
1.2 Gruppetrening:  Antall klasser, tidspunkt og instruktør endres fra sesong til sesong.  Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplanen.  Vi tilbyr online booking av diverse tilbud.  Her må man følge de regler som til enhver tid er satt for tjenesten.  Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på.
1.3 Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jul/påske og sommerferie.  Det tas også forbehold om stengning av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold. 
1.4 Du må være over 16 år.  Ved tegning av kontrakt påkreves signatur av foresatte.  Dette gjelder frem til fylte 18 år. 
1.5 Vi forbeholder oss retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post dersom annet ikke er avtalt.
1.6 Dine besøk blir registrert i vår database, dette er kun til internt bruk.
2.1 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret og ikke være under påvirkning av alkohol og andre rusmidler. 

2.2 Av sikkerhetsmessige grunner har ikke barn adgang til timer.
2.3 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret.  Ved mislighold av medlemskapet forbeholder vi oss retten til å avslutte medlemskapet.
2.4 Du forplikter deg til å rydde på plass utstyr som blir brukt og holde orden etter deg. 
2.5 Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
2.6 Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderoben utover åpningstidene.
2.8 Sko som ikke sverter er tillatt å bruke i lokalet.  Det utstyret du bruker skal vaskes og desinfiseres etter bruk.
2.9 Du forplikter deg til å forlate senteret ved stenging.
2.10 Du er pliktig til å skriftlig informere oss om kontoendringer.  Dette gjøres til post@trondheimpolestudio.no
3.1 Det refunderes ikke medlemsavgift og bindingstiden brytes ikke ved flytting av bopel, arbeids- eller studiested.
3.2 Hvilemedlemskap: Gravide kan fryse medlemskapet i inntil ett år.
3.3 Ved sykdom:  Vi refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær.  Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker, vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig, dette er vederlagsfritt. 
4.2 Frys av medlemskap:  Kontrakter med fullført bindingstid kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dokumentasjon kreves.  Medlemskapet utsettes vederlagsfritt i inntil 12 måneder, i henhold til dokumentasjon.
4.3 Kontrakter i bindingstiden kan også fryses av ovennevnte grunner, men her vil avdragene gå som normalt ut bindingstiden.  Fraværstiden vil etter bindingstid bli påplusset kontrakstiden før nye avdrag blir trukket.  Medlemskapet løper etter bindingstid til skjema for avslutning av medlemskap fylles ut på våre hjemmesider. 

4.4 Under avtjening av førstegangstjeneste gir vi utsettelse på bindingstid og betaling 
4.5 Dersom man ikke møter til forhåndsbooket time/aktivitet vil man bli belastet no show-gebyr.

bottom of page